วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก 
โลกนี้จะเป็นอย่างไร ????


วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับ 
“วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3” 
เราลองมามองข้ามปัญหา ออกไปไกล ๆ กันดูบ้าง เป็นไร “ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวโลก
โลกนี้จะเป็นอย่างไร ????”

1. โลกนี้จะร่มเย็น 
เพราะ ศาสนาพุทธ สอนให้มนุษย์ เป็นผู้ให้ 
เราจะเห็นภาพพุทธศาสนิกชนใส่บาตรพระยามเช้ากันทุกวัน 
ดังคำที่ว่า “เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน เช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว”


"ทำทานทุกวัน" วัฒนธรรมอันงดงามล้ำค่าของพุทธศาสนิกชน

2. โลกนี้จะไม่มีใครทะเลาะเบียดเบียนกัน 
เพราะศาสนาพุทธ สอนให้คนไม่ละเมิดกัน
ด้วยการรักษาศีล(ศีลแปลว่าปกติ) เกิดความมั่นคงทางจิตใจ
อย่างน้อย 5 ข้อ ได้แก่...

>>คุ้มครองชีวิตซึ่งกันและกัน
     ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 1 งดเว้นการเบียดเบียนเข่นฆ่ากัน 

>>คุ้มครองทรัพย์สินของกันและกัน
     ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 2 การไม่ลักขโมย 

>> คุ้มครองความสงบสุขในครอบครัว 
     ด้วยการไม่ละเมิดทางเพศ กับผู้อื่น คือ ศีลข้อ 3 
     ไม่มักมากในกาม ไม่นอกใจสามีภรรยา
    ไม่ทำร้ายจิตใจบุตรภรรยาตนเองและของผู้อื่น

>> คุ้มครองสังคมการอยู่ร่วมกัน
     ด้วยการไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด 
      ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ คือ ศีลข้อที่ 4

>> คุ้มครองกันสติสัมปชัญญะ 
      โดยไม่พลั้งเผลอ
      ไม่เสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด คือ ศีลข้อที่ 5
ศีล 5 คือ การประกันภัยในภพนี้และภพหน้า

3. เมื่อชาวโลก ไม่หวาดระแวงมีความมั่นคงในสถาบันครอบครัว
จะมีกำลังใจ ตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริต มีทรัพย์เหลือพอ
ไม่ลำบากและจะแบ่งทำบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาได้ 
และมีเวลาไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิได้อย่างไร้กังวล 
ย่อมจะทำให้เข้าถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่าย 
จิตใจงดงาม สังคมมีความสุข ลกก็จะร่มเย็น 
และเป็นโลกแห่งความสวยงามน่าอยู่
และทำความดีกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป
ศาสตร์แห่งสมาธิ...จากพระพุทธศาสนา
ไม่มีขอบเขต ไร้พรมแดน
สันติภาพโลก...ล้วนเกิดจากสันติสุขภายใน

และเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก
สันติภาพจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้..อย่างแน่นอนขอบคุณที่มา : พิณสายกลาง

{ 2 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

  1. เห็นด้วยอย่างที่สุดเลยค่ะ พระพุทธศาสนามีคุณค่ามากมายมหาศาล นับประมาณค่ามิได้เลยค่ะ ^ ^

    ตอบลบ
  2. พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำโลก โลกนี้จะสงบสุข
    ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก โลกนี้จะเป็นอย่างไร ???? หลักธรรมนูญก็ได้บัญัติไว้ในนานาประเทศๆก็จะได้เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คงเป็นแนวๆนี้

    ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -