วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

น่าคิด!!!
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เรา....มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร???
ตั้งแต่ต้นปี 2559 
สถานการณ์บ้านเมือง 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาของไทยเราไม่สู้ดี
หลังจากองค์การปกครองคณะสงฆ์ หรือมหาเถรสมาคม (ม.ส.) 
ที่ปกครองหมู่สงฆ์ในประเทศอย่างผาสุข ได้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้ง
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เป็นมติเอกฉันท์
แต่แล้วก็มีผู้ไม่เห็นด้วยแสดงตัว ยืนยัน...เดินหน้าไม่หยุดหย่อน
หาเรื่อง...หาข้อผิด...เพื่อให้พระเถรานุเถระได้รับความเสื่อมเสีย

เราคนไทย...หลายคนไม่รู้เบื้องหลัง
ฟังแต่ข่าว TV หนังสือพิมพ์ ...ตาสีตาสา ก็คงคิดได้แค่ว่า
นี่มันเกิดอะไรขึ้น !!!???


อยากถามกลับไปว่า?
มส. มหาเถรสมาคมนี้ แต่งตั้งจากใคร
แล้วผู้ไม่เห็นด้วย มาจากไหน เขามีสิทธิอะไรในการล้มอำนาจ
ของมหาเถรสมาคม

รู้จักที่มาของมหาเถระสมาคม
มหาเถรสมาคม (Sangha Supreme Council of Thailand)
เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ทำหน้าที่คล้ายคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็ชพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการ

คำว่า "มหาเถรสมาคม" เป็นถ้อยคำที่ใช้ครั้งแรก แต่งตั้งในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือกล่าวง่ายๆว่า มหาเถรสมาคม
ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทย


คำว่า "เถระ" หมายถึง พระผู้ใหญ่ (พรรษา 10 ขึ้นไป) และเรียกสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งต่างๆ ว่า "มหาเถระ" 
พระมหาเถระเหล่านี้จะประชุมกัน
พื่อถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ในเรื่องพระพุทธศาสนา 
ตามที่ทรงปรึกษา ที่ประชุมนี้เองเรียกว่า "มหาเถรสมาคม" 

ตั้งแต่บัดนั้น...ตราบจนวันนี้..
คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบไปด้วยพระมหาเถระ ผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม สละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา บวชตั้งแต่เยาว์วัย จนมีพรรษากาลที่มาก เป็นที่เคารพศรัทธาแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ต่างก็ดำเนินการปกครองพระภิกษุสงฆ์ในประเทศที่เคยมีมาก 300,000 กว่ารูป จนบัดนี้ ...ชายแท้แมนๆ ก็ยังคงหมุนเวียนกันไปศึกษาพระธรรมวินัย


ในขณะเดียวกัน ผู้มาบวชก็หลากหลาย 
บางท่านก็ยังไม่หมดกิเลส เป็นจำนวนน้อยที่สร้างปัญหาให้หมู่สงฆ์
ซึ่งในจำนวนน้อยนั้น แต่ทำไม???
กลับเป็นที่ติดตามในสังคม
ภาพพระสงฆ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เคยมีข่าวดีเลย
มีแต่ข่าวเสียๆ หายๆ 
ทำให้ยอดผู้มาบวช ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
มียอดจำนวนน้อยลงทุกปี
พระมหาเถระ...ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุด ก็ถูกโจมตี
ถามอีกครั้งว่า
นี่พวกเขาเป็นใคร...มีสิทธิอะไร? ในการให้ร้ายและทำลายสงฆ์
องค์กรที่ถูกแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์

ถึงเวลาแล้ว!!!
ที่เราชาวพุทธจะมาช่วยกันค้นหาความจริง
จากสิ่งที่จริงที่สุด
เคารพในสิ่งที่ควรเคารพ
ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว
ลงโทษแก่ผู้ทำความเสื่อมเสีย
แก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ผู้มุ่งร้ายองค์กรปกครองคณะสงฆ์
และขัดขวางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ก่อนที่จะสายเกินไปกว่านี้...!!!!
ข่าวความเคลื่อนไหวคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ
คณะสงฆ์ท่านรวมใจเป็นหนึ่ง
ใครกัน!!! มุ่งสร้างความแตกแยก
คลิกเลยข่าวล่าสุด!!!
"พระราชญาณกวี"ซัดกลุ่มจ้องล้มตั้งสังฆราชมีคนหนุนหลัง - Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -