วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ 20 
รัฐบาล ค้านมส. 
ถูกธรรมหรือถูกแช่งด่าดี?


อันรักษาศีลสัตย์กตเวที...
ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญตน
ทรลักษณ์อกตัญญูต่อเขา...
เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนฯ
"สุนทรภู่"

อ่านกลอนบทนี้จบคุณคิดอะไร??? 
ลองย้อนกลับมา ดูตัวเองเป็นอันดับแรก
เพราะอะไร!!?? ถ้าเราเป็นมนุษย์มีคุณธรรม 
สิ่งแรกที่ต้องมี คือ มีศีล 5 นั่นเอง 
ไม่จำเป็นว่ามนุษย์หน้าไหน 
อย่างนี้ขอถามเลยไปอีกนิด 
ถ้าเป็นทศกัณฐ์ไม่เกี่ยวนะ!! 
เพราะเป็นยักษ์แม้จะมีหลายๆ หน้า อิอิ >< 
แต่ถ้ายักษ์มีศีลก็เป็นกรณีไปนะ 
นั่นเขาเรียกว่ายักษ์โพธิสัตว์ละ 
มาต่อเรื่องมีศีลอย่างเดียวไม่พอ 
จำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์และมีความกตัญญูกตเวที 
เพราะซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน 
และความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
คนดีต้องมีความกตัญญู ย่อมจะเป็นที่เคารพ
ได้รับการยกย่องให้เกียรติสรรเสริญ
ในข้อวัตรปฏิบัติที่แสดงออกมา 
แต่ถ้าอกตัญญูเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้น ตรงข้ามเลย 
ความเสื่อมย่อมเกิดขึ้นแน่นอน

จะไม่พูดไม่ได้แล้วเรื่องแบบนี้ 

ต้องขยายความ!!!!
สืบเนื่องมาจากมีบุคคลที่ทำตัวใหญ่
จะเข้ามาจัดระเบียบคณะสงฆ์ 
จากการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ 
เลยทำการยัดข้อกล่าวหาให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ
มีมลทินเรื่องคดีรถเบนซ์โบราณ 
ผลัดกันเล่นผลัดกันรับลูกแบบไม่เคย
ที่จะคิดถึงความถูกต้องและถูกธรรม 

ล่าสุด!!! มีการค้านการแต่งตั้ง

โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
อ้างว่า มส.ทำผิด มาตรา 7 ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ 
ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ในการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสังฆราช 

ที่ถูกต้องควรเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำเสนอถึงจะถูก 
ว่ากันไปเรื่อย อันที่จริง มาตรา7 เขียนไว้ 3 วรรค 
ระบุไว้ชัด!!! โดยวรรคหนึ่งคือ 
"พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาพระสังฆราช" 
วรรค2คือ "ให้นายกรัฐมนตรีนำชื่อ
พระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
ตามมติ มส. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสถาปนาเป็นพระสังฆราช"
ส่วนวรรค3 "ให้นายกรัฐมนตรีสนองราชโองการ" 
ฉะนั้นในวรรค2 ความชัดเจนคือ 
นายกฯ รับชื่อจาก มส. คือผู้จะดำรงตำแหน่งพระสังฆราช 
ตามมติ มส. แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระองค์
ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อทรงลงแล้ว 
เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการแต่งตั้ง 
และพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ชัดเจนอยู่ในตัว ดังนั้นถ้าผิดไปจากนี้ก็ไม่ใช่!!!

บรรดาพวกที่ออกมาต่อต้านทั้งหลาย

มีสิ่งใดแอบแฝงทำเพื่อผลประโยชน์!!!!
เพื่อใคร??? และต้องการสิ่งใด ย่อมรู้แก่ใจ 
ถ้ารักนายทำลายมิตร จิตอกุศล 
มารดลใจให้ไหลหลง อสงไขยชาติ
คงยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่ 
Cr.เลือดสีใส 

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -