วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559


ช่วงนี้...กำลังคุกกรุ่นเหลือเกิน
พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถูกแทรกแซง
จากผู้หวังร้าย...หวังผลประโยชน์ส่วนตัว
จิตใจมืดมัวด้วยกิเลสชั่วร้าย!!!

บางคนก็แต่งกลอนมาด่าวัดเฉยเลย 
ทั้งๆ ที่ไม่เคยมาปฏิบัติ
อย่างเช่นวัดพระธรรมกาย
ที่ขยายงานพระศาสนามาตลอด
ถูกข่าวโจมตี
และถูกกล่าวหาสารพัด

เขาคงคิดว่า หากล้มวัดพระธรรมกายได้
คงจะล้มพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้

อยากจะบอกว่า "เขาคิดผิด"
เพราะที่ผ่านมา
ศรัทธาของชาววัดพระธรรมกายนั้น
ยิ่งโดนโจมตี เขายิ่งแกร่งกล้า

ส่วนพุทธศาสนาในประเทศไทย
จะต้องยืดหยัดในประเทศไทยตลอดไปแน่นอน

ความจริง ย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำ
คนดี..ต้องได้ดี
ส่วนคนชั่ว!!! ต้องได้ชั่วแน่นอน

นี่คือ "กฎแห่งกรรม" นี่คือ "สัจธรรม"
ที่ไม่มีใครอาจจะหนีพ้นแน่นอน !!!

ขอบคุณกลอนดีๆ จากน้องข้าวปั้น


- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -