วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

เปิดเผยความจริงวันนี้...
สถานการณ์พระพุทธศาสนา
ที่เป็นไปขณะนี้...มีเงื่อนงำ!!!???
สถานการณ์พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น
ที่มัวหมองในปัจจุบันนี้ 


หลายท่านคิดขึ้นมาว่า "ทำไมพระเป็นอย่างนั้นอย่างนี้" 

อย่า...อย่าเพิ่งคิด อย่างนั้น???

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนไม่มีอะไรบังเอิญหรอก
มันมีกระบวนการของมัน

DSI , พระ....เสรี , ข่าวนั่นนี่โน่น พระในประเทศไทยไม่น่าศรัทธา

อ้าวแล้วทำไมมีพระ...ออกมาว่าพระด้วยล่ะ!!??

น่าคิด...เพราะเหตุการณ์อย่างนี้ มันเคยเกิดมาแล้ว ในพุทธกาล
ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวไว้ในพระไตรปิฎก 
จึงขอหยิบยกมาเฉพาะบางตอน ..เพราะถ้าเล่ายาว มันยิ่งกว่าละคร

เรื่องพระนางมาคันทิยาและพระนางสามาวดี  แค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด...

เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่ พระนางมาคันทิยา สาวงามที่พ่อแม่หวังหาผู้ควรคู่ แล้วผู้นั้นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เมื่อพระองค์เจอนางกลับกล่าวว่า 

“ดูก่อนท่านพราหมณ์ เมื่อตถาคตตรัสรู้ใหม่ ๆ 
ธิดามาร 3 คน ซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สวย
งามกว่าลูกสาวของท่านหลายเท่านัก มาประเล้าประโลมเรา
ที่โคนต้นอชปาลนิโครธ เรายังไม่สนใจไม่พอใจ 
เหตุไฉนจะมาพอใจยินดีในลูกสาวของท่านที่ร่างกาย
เต็มไปด้วยมูตรและกรีส (ปัสสาวะและอุจจาระ) 
ถ้าเท้าของเราเปื้อนฝุ่นธุลีมา และลูกสาวของท่าน
เป็นผ้าเช็ดเท้า เรายังไม่ปรารถนา
จะถูกต้องลูกสาวของท่านแม้ด้วยเท้าเลย”
พ่อแม่นางมาคันทิยา นำลูกสาวไปให้พระพุทธองค์ แต่ไม่ทรงรับ


นางมาคันทิยาโกรธแค้นพุทธองค์มาก 
คิดว่าวันหนึ่งต้องแก้แค้น
จากนั้น..เมื่อนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน 
ก็จ้างคนไปด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
แต่ก็ได้แค่ 7 วันเท่านั้น เพราะปกติธรรมดา
อธิกรณ์เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว
ย่อมไม่เกิน 7 วัน ก็จะสงบระงับไปเอง 

ต่อมา...พระนางมาคันทิยาก็ไปลงความแค้นฝังหุ่นนี้
ที่พระนางสามาวดีแทน... 
ช่างเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันมาก...แค้นอีกคนมาก 
หาทางกลั่นแกล้งทุกอย่าง แต่คนดีจริง แกล้งยังไง
ก็รอดทุกครั้ง ...เลยหาทางไปลงที่ข้างเคียงแทน
พระนางสามาวดี ผู้มีเมตตา...เหยื่อเคราะห์ร้ายคนต่อไป

เมื่อได้จังหวะ...ก็ใส่ร้ายเลย แต่วางแผนอย่างดี
ครั้งแรกเรื่องไก่...ครั้งแรกเรื่องไก่.. โดยให้นำไก่เป็นๆ
ไปให้พระนางสามาวดี ซึ่งเป็นผู้บรรลุโสดาบันแล้ว 
โดยปกติจะไม่ฆ่าสัตว์ พระนางเมื่อได้รับไก่เป็นๆ มา
จึงไม่อาจทำแกงไก่ถวายพระเจ้าอุเทนได้

ต่อมา...เมื่อพระนางสามาวดีจะถวายภัตตาหาร
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางมาคันทิยาล่วงรู้ 
จึงเริ่มแผนร้ายจัดฉากอีกครั้ง โดยได้ให้อำมาตย์
ฆ่าไก่จำนวน 8 ตัวแล้วส่งไปให้พระนางสามาวดีทำแกงไก่ 
เพื่อถวายพระพุทธองค์ ครั้งนี้พระนางได้หลงกล
จากการจัดฉากนั้น และนางมาคันทิยาได้นำเรื่องราวนั้น
กลับมาฟ้องพระเจ้าอุเทนว่า พระนางสามาวดีไม่รักพระเจ้าอุเทน
พอบอกว่าจะถวายพระพุทธเจ้า กลับรีบแกงไก่ให้ทันที
โชคดีครั้งนี้พระนางสามาวดีรอดชีวิต 
เพราะพระเจ้าอุเทนไม่คิดมาก

ต่อมาเรื่องงูอีก...พระนางมาคันทิยานี่ 
ถ้าอีกฝ่ายไม่ตายไม่หายแค้น ว่าแล้วเอางูพิษไปใส่
ในดอกไม้ ซ่อนใต้พิณ ขณะพระนางสามาวดี
กับสาวใช้ 500 กำลังปรนนิบัติพระเจ้าอุเทน ก็เปิดผ้า
งูพิษพุ่งใส่พระเจ้าอุเทนเกือบไม่รอด...ที่แน่ๆ โกรธกริ้วสุดๆ
เลยจะประหารพระนางสามาวดีกับคนใช้ด้วยตัวเอง

ขณะเงื้อธนูยิงไป พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตา ลูกศรนั้น
ย้อนกลับไป ยิงไม่ได้ พระเจ้าอุเทนแจ่มแจ้งจิตถึงกับตรัสว่า
"ลูกศรนี้แม้จะไม่มีชีวิตจิตใจ แต่ก็ยังรู้จักคุณของ
พระนางสามาวดี เราเสียอีกแม้เป็นมนุษย์

กลับไม่รู้คุณของพระนาง”คู่แค้นไม่ตาย...ใช้แผนสุดท้ายเลยแล้วกัน
เกลี่ยกล่อมให้พระนางสามาวดีเข้าไปในบ้านพร้อมสาวใช้500
เอาน้ำมันราดเสาทุกต้น จุดไฟเผาเรือน เป็นกรรมเก่า
ของพระนางสามาวดีที่เคยทำร่วมกับสาวใช้ 
จุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า สุดท้ายพระนางแผ่เมตตาก่อนตาย

แน่นอนว่า...เบื้องหลังของทุกสิ่งย่อมมีแน่
เพราะใครจะจงใจใส่ร้ายอีกฝ่ายอย่างนี้
แค้นฝังหุ่น ฝังใจ...ต้องล้มอีกฝ่ายจนตาย
สุดท้าย...พระนางมาคันทิยาก็ไม่ได้ตายดี

ถูกพระเจ้าอุเทนลงโทษด้วยการขุดหลุมใหญ่
เอาญาติพร้อมพระนางลงไป จุดไฟเผา
แต่สำหรับพระนางมาคันทิยา ก่อนจะตายถูกเฉือนเนื้อมาย่างไฟ
ตายด้วยความทรมาน..แต่ก็ยังไม่สำนึก
ธรณีสูบพระนางมาคันทิยาผู้อาฆาต แม้ฉากสุดท้าย
สมเป็นนางร้ายจริงๆ


ไฟได้เผาไหม้...ธรณีสูบ ...คนสวยอย่างพระนางมาคันทิยา
ตายไปด้วยความแค้นที่เจ็บปวด 

จากพุทธกาล...เชื่อมโยงสู่ยุคปัจจุบัน
ความอาฆาต อกตัญญูไม่รู้คุณ หวังผลประโยชน์หรือสิ่งใดก็ตาม
นำมาซึ่งการทำลายทุกวิถีทาง ...เพียงหวังให้อีกฝ่ายต้องมลาย

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด...ทั้งใส่ร้าย ทั้งกุเรื่องสร้างข่าวเท็จ
อย่าคิดว่าสวรรค์จะไม่มีตา...ฟ้าจะไม่มีใจ...
กฎแห่งกรรมใครเลยจะหนีพ้น

คนดีจริง...ตายไปก็ได้ดี
คนชั่วนี่สิ..ตายไปคนสาปแช่ง
แต่ถ้ายังไม่ตาย...ก็อย่าหวังว่าจะอยู่ด้วยความสุขสบายใจเลย

แค้นส่วนแค้น...บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป
กรรมที่ท่านทำกับพระสงฆ์และผู้บริสุทธิ์!!!!
ผลย่อมปรากฎแก่ตัวท่านเอง...กลับตัวไม่ได้
ก็รอวันที่โดนตัดสินคดีความ ที่ยมโลกเลยแล้วกัน!!!!

                                                                               Cr.Angkanarakไม่นาน...ความชั่วปรากฎ
ความจริงหนีไม่พ้น
กฎหมายช่วยไม่ได้
รอกฎแห่งกรรมพิพากษาก็แล้วกัน!!!

{ 49 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. จัดฉากใส่ร้ายด้วยความแค้น รังแต่จะทำลายแม้กับตนเอง วันนี้อาจจะชนะด้วยอำนาจต่างๆ นานา แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยจำนนต่ออำนาจใด ฝากถึงคุณโม่ง ไม่ว่าจะเป็นอ้ายอีผู้ใด พึงจำจดไว้

  ตอบลบ
 2. ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

  ตอบลบ
 3. กว่าผลของบาปจะส่งไปที่พวกเขา ไม่รู้ว่าศาสนาเราจะเจออะไรที่หนักหนามากไปกว่านี้ไหม

  ตอบลบ
 4. ความดีย่อมชนะ ความชั่ว พระย่อม ชนะมาร.

  ตอบลบ
 5. พระพุทธศาสนาคือสิ่งดีงาม ฉันรักพระพุทธศาสนา ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. อยากรู้จริงว่าใครอยู้เบื้องหลัง การกระทำนี้ แต่ทุกเรื่องจะจบที่ ความดีจะชนะแน่นอน ค่ะ

  ตอบลบ
 8. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า :
  "เมื่อบาปยังไม่ส่งผล คนพาลก็สำคัญว่าบาปประดุจน้ำผึ้ง แต่เมื่อบาปส่งผล คนพาลก็ย่อมเข้าถึงซึ่งความทุกข์"
  "กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" บุคคลหว่านพืชเช่นใด ก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น ฯ

  ตอบลบ
 9. คนชั่ว ความชั่วทำง่าย ความดีทำยาก ใครที่บงการให้สื่อและคนพาล ออกข่าวทำร้ายทำลายสงฆ์ให้แตกแยกและทำลายศรัทธาชาวพุทธ มันผู้นั้นจะโดนธรณีสูบ แต่ในยุคนี้ คงจะโดนวิบากกรมอย่างหนัก เรียกว่า หมดความเป็นคนเลยตั้งแต่ยังไม่ตาย ถ้าตายคงไม่ตายดี มีแต่คนสาปแช่ง ยิ่งใส่ร้ายพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คงรับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสทีเดียว

  ตอบลบ
 10. ขอแผ่เมตตาให้คนที่คิดร้ายต่อพระผู้บริสุทธิ์ได้คิดก่อนสิ้นลม

  ตอบลบ
 11. สุดยอดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 12. เวลาที่โชว์หลังผู้โพสต์ น้อยไป 2 ชั่วโมงนะคะ

  ตอบลบ
 13. น่าทึ่งว่า สมัยพระพุทธองค์ ผู้ทรงได้ชื่อว่า เป็นครูฝึกมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย แต่ก็ยังมีบางคนที่กิเลสบังตา ตัณหาบังใจ ธรรมะของพระพุทธองค์ก็ไม่อาจเยียวยารักษาใจพวกเขาได้ คงต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ถัดๆไป กระมัง ระหว่างนี้ ก็คงต้องทนทุกข์ในอบายไปก่อน

  ตอบลบ
 14. เล่นงานพระก็ได้บาปกันถ้วนหน้าเลย

  ตอบลบ
 15. เล่นงานพระก็ได้บาปกันถ้วนหน้าเลย

  ตอบลบ
 16. ธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุด

  ตอบลบ
 17. ธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุด

  ตอบลบ
 18. ความดี คนดีทำง่าย ค่ะ คนชั่วทำยาก

  ตอบลบ
 19. คนยุคนี้วัตถุเจริญแต่จิตใจเสื่อมทราม ได้แต่ภาวนาขอเราอย่าตกเป็นทาส ความโลภจนไปทำร้ายผู้มีศีลมีธรรม มีพระคุณต่อเรา หรือเผลอคบคนพาลจนเห็นผิดตามเขาเลย :-D

  ตอบลบ
 20. ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเองคะ

  ตอบลบ
 21. ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเองคะ

  ตอบลบ
 22. ไม่น่าเชื่อ ฤทธิ์ความอาฆาต
  ทำลายทุกอย่าง
  ขาดความยั่งคิด
  ทำตามorder
  บาปกรรม บาปกรรม

  ตอบลบ
 23. ขอให้คนที่ให้ร้ายพระสงฆ์หรือทำร้ายพระพุทธศาสนา จงรับผลกรรมที่ได้กระทำไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไป

  ตอบลบ
 24. เมื่อบาปยังไม่ส่งผลอย่าลำพองไป
  ส่งผลเมื่อไหร่เตรียมใจไว้เลย.....
  ไม่กล้าคิด......กลัว

  ตอบลบ
 25. คนชั่วทำชั่วได้ง่ายๆ คนดีทำดีได้ง่ายๆ คนพาลตอ้งแพ้ภัยตัวเองแน่นอน

  ตอบลบ
 26. คนชั่วทำชั่วได้ง่ายๆ คนดีทำดีได้ง่ายๆ คนพาลตอ้งแพ้ภัยตัวเองแน่นอน

  ตอบลบ
 27. คนชั่วมันยังไม่ได้รับผลของกรรมชั่วมันจึงเห็นกรรมชั่วอร่อยปานน้ำผึ้ง

  ตอบลบ
 28. คนชั่วมันยังไม่ได้รับผลของกรรมชั่วมันจึงเห็นกรรมชั่วอร่อยปานน้ำผึ้ง

  ตอบลบ
 29. คนชั่วจิตใจก็เต็มไปด้วยความชั่ว ร่วมมือกับขบวนการล้มพุทธเพื่อทำลายล้างพระพุทธศาสนา บาปกรรมนี้จะตามสนองในไม่ช้า

  ตอบลบ
 30. บุญบาปมีจริง ทุกการกระทำมีผล

  ตอบลบ
 31. สาธุ ขอบุญศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเป็นเกราะแก้วสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 32. สาธุขอให้สิ่งศักสิทธิ์จงคุ้มครองผู้ประฎิบัตรธรรม

  ตอบลบ
 33. ไม่เคยคิดเลยส่าเรื่องเลวร้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาในประเทศไทย สิ่งที่เกิดขี้นได้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคนเสื่อมหรือออกห่างจากศีลธรรม ความเจริญทางวัตถุตรงข้ามกับจิตใจ , ความอิจฉาริษยาทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตน, หรือแม้แต่ขบวนการล้มล้าง
  พุทธศาสนาในไทย ผู้บงการเป็นใคร? เพื่ออะไร? ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์? แต่อย่างไรคนไทยที่รักพระพุทธศาสนาก็ต้องร่วมใจกันปกป้องพระศาสนาให้อยู่ต่อไปให้ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 34. พุทธศาสนาเป็นที่ดีเลิศประเสริฐศรีค่ะ

  ตอบลบ
 35. พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐศรีค่ะ

  ตอบลบ
 36. ขอให้พระพุทธศาสนายุคู่เมืองไทย

  ตอบลบ
 37. ทำตัวเป็นโจร อยากได้ อยากทำลายผู้อื่น เพราะทำอะไรเองไม่เป

  ตอบลบ
 38. ทำตัวเป็นโจร อยากได้ อยากทำลายผู้อื่น เพราะทำอะไรเองไม่เป

  ตอบลบ
 39. ใส่ร้าย ป้ายสี ผู้ทรงศีลและทรงคุณใหญ่ กฏหมายอาจเลี่ยงได้แต่กฏแห่งกรรมย่อมหนีไม่พ้นอย่างแน่นอน

  ตอบลบ
 40. ใส่ร้าย ป้ายสี ผู้ทรงศีลและทรงคุณใหญ่ กฏหมายอาจเลี่ยงได้แต่กฏแห่งกรรมย่อมหนีไม่พ้นอย่างแน่นอน

  ตอบลบ
 41. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอค่ะ ถึงแม้ในโลกนี้ทำชั่วอาจจะได้ดี ต่อหน้าทำดี ลับหลังทำลาย ผลสุดท้ายตายไปได้รับทุกผลกรรมที่กระทำไว้ หนักกว่าบทลงโทษในโลกมนุษย์หลายล้านเท่านะคะ ไม่มีใครกำหนดคุณหรอค่ะ มีตัวคุณเองแหละที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเอง

  ตอบลบ
 42. ได้ข้อคิดดีครับ

  ตอบลบ
 43. อีกไม่นาน สตรีนางนั้นจะต้องวิบัติ

  ตอบลบ
 44. อีกไม่นาน สตรีนางนั้นจะต้องวิบัติ

  ตอบลบ
 45. แม่นางนั้น!!แม้กลับตัวกลับใจมิได้ก็รอกฏแห่งกรรมพิพากษาก็แล้วกัน!! คงมินานเกินรอ!!

  ตอบลบ
 46. แม่นางนั้น!!แม้กลับตัวกลับใจมิได้ก็รอกฏแห่งกรรมพิพากษาก็แล้วกัน!! คงมินานเกินรอ!!

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -