คนระยอง ไม่ระยำ ใครขวางพระบิณฑบาต ใช่ชาวพุทธจริงหรือ คนระยอง ไม่ระยำ ใครขวางพระบิณฑบาต ใช่ชาวพุทธจริงหรือ Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:31 Rating: 5

สื่อวันนี้ เสื่อมจริงหรือ ทีวี หนังสือพิมพ์ เสื่อมจริงไหม

05:00
สื่อหรือว่าเสื่อม? สื่อ โทรทัศน์ ทีวี หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ เสื่อม ต่อว่าพระสงฆ์ สื่อทั้งหลาย พึง...
สื่อวันนี้ เสื่อมจริงหรือ ทีวี หนังสือพิมพ์ เสื่อมจริงไหม สื่อวันนี้ เสื่อมจริงหรือ ทีวี หนังสือพิมพ์ เสื่อมจริงไหม Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 05:00 Rating: 5
ขั้นตอนการแต่งตั้งพระสังฆราช ผู้มาขัดขวางการแต่งตั้งพระสังฆราช มีอำนาจหรือไม่ ขั้นตอนการแต่งตั้งพระสังฆราช ผู้มาขัดขวางการแต่งตั้งพระสังฆราช มีอำนาจหรือไม่ Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 04:25 Rating: 5
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำโลก โลกนี้จะสงบสุข พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำโลก โลกนี้จะสงบสุข Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:25 Rating: 5
สถานการณ์ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร สถานการณ์ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 04:28 Rating: 5
เรื่องรถหรู ดูให้ออก อยากจะบอก เรื่องนี้มีเบื้องหลัง เรื่องรถหรู ดูให้ออก อยากจะบอก เรื่องนี้มีเบื้องหลัง Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:21 Rating: 5

คุณงามความดีท่านมีอยู่ ชาวพุทธโลกทั้งโลกรู้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้มีความเหมาะสมที่สุด

04:06
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  ผู้มีความเหมาะสมที่สุด ในการปกครองสงฆ์ และดำรงตำแหน...
คุณงามความดีท่านมีอยู่ ชาวพุทธโลกทั้งโลกรู้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้มีความเหมาะสมที่สุด คุณงามความดีท่านมีอยู่ ชาวพุทธโลกทั้งโลกรู้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้มีความเหมาะสมที่สุด Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 04:06 Rating: 5
เบื้องหลังการล้มล้างพระพุทธศาสนา แท้จริงมีเงื่องงำ?? เบื้องหลังการล้มล้างพระพุทธศาสนา แท้จริงมีเงื่องงำ?? Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 06:07 Rating: 5
รถหรู เหรอ? ดูกี่ทีๆ ก็เป็นรถโบราณนะ รถหรู เหรอ? ดูกี่ทีๆ ก็เป็นรถโบราณนะ Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:40 Rating: 5

ความจริงวันนี้ หลวงพ่อ ธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ไม่ใช่อย่างคิด ไม่ หลอกลวง หลวงพ่อธัมมชโย บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย สร้างคนดี

04:20
หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด มาดูด้วยตัวเอง...จึงจะรู้ความจริง ...
ความจริงวันนี้ หลวงพ่อ ธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ไม่ใช่อย่างคิด ไม่ หลอกลวง หลวงพ่อธัมมชโย บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย สร้างคนดี ความจริงวันนี้ หลวงพ่อ ธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ไม่ใช่อย่างคิด ไม่ หลอกลวง หลวงพ่อธัมมชโย บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย สร้างคนดี Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 04:20 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.